Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Prosjekter

Virksomheten er i hovesak konsentrert om to områder: Tiltak for å redusere frafallet i skolen og velorganiserte fritidssaktiviteter. Noen av prosjektene griper inn i begge områdene.

Med ett unntak er det prosjekter i andres regi som støttes. Unntaket er Guttas Campus, et heleid ideelt aksjeselskap registrert i Frivillighetsregistret, der også andre stiftelser og Oslo Kommune bidrar finansielt.

Foruten Guttas Campus består Stiftelsens tiltak i undervisningssektoren hovedsakelig av prosjekter i regi av Sollerudstranda skole, Lønnebakken skole og prosjekt Fablabben/Kodegenet.

Innen fritidsaktiviteter er FRIGO viktig, ikke minst fordi de kanaliserer ungdom inn mot mange av de andre tiltakene som Stiftelsen er engasjert i. Andre viktige samarbeidspartnere er Tøyen Sportsklubb, Vindskift og Oslo Kajakklubb.

Nytt engasjement fra 2020 er partnerskap i Impact Startup. Stiftelsen bidrar her sammen med andre organisasjoner, stiftelser og selskap med å hjelpe sosiale entreprenører å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

2017 februar

Guttas Campus

Guttas Campus er et prosjekt stiftelsen kjører i egen regi. Guttas Campus starter med to uker lang intensiv læringscamp, hvor mestring, faglig læring og personlig utvikling er viktige mål.
Les mer
2015 november

FRIGO

Frigo er et kommunalt drevet friluftsenter underlagt Bydel Gamle Oslo som organiserer sport og friluftsaktiviteter for barn og ungdom. De organiserer også et ferietilbud i fellesferiene og driver en rekke aktiviteter på Husbergøya i Bunnefjorden.
Les mer
2020 januar

Impact Startup

Eivind Astrup stiftelsen er partner i Impact Startup, ett program som hjelper sosiale entreprenører å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.
Les mer
2017 april

Tøyen Sportsklubb

Tøyen Sportsklubb gir et lavterskeltilbud til ungdom innen ulike aktiviteter.
Les mer
2018 juni

Fablabben

En digital sløydsal for elever i 6 – 8 klasse for barn med stort læringspotensial.
Les mer
2015 desember

Sollerudstranda skole

Sollerudstranda skole er en praktisk og yrkesrettet alternativ ungdomsskole for elever som ikke finner seg til rette i den ordinære skolen.
Les mer
2018 januar

Oslo Kajakklubb

Oslo Kajakklubb utvikler et tilbud for ungdom som befinner seg i stiftelsens målgruppe.
Les mer
2016 mai

Sjøspeiderne

Sjøspeidernes skute S/Y Mohawk.
Les mer
2014 desember

Vindskift

Vindskift er en arena som kobler eiere av seilbåter og andre seilere opp mot mindre privilegert ungdom som gjerne vil prøve seg utpå.
Les mer
2016 november

Svanen

«Svanen» er et 100-år gammelt seilskip som eies av Norsk Folkemuseum.
Les mer

Andre prosjekter

Utover ovennevnte, har Stiftelsen støttet følgende prosjekter:

Verksted på hjul, Sjøspeiderne, Oslo Sjøskole, Familiehjelpen, Fjellstrand skole/Uteskolen, Nydalen Vgs, Nordstrand Aktivitetspark, Reach for Change, Løvetannakademiet, Holtet Vgs. Ambulanselinja, MedNatur, Kirkens Bymisjon, Frognerparken Idrettslag og DNT friluftshuset på Sørenga.